Újabb nagy lépés a cenzúra ellen – Az MNMSZ a Btk. módosítása mellett

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség üdvözli és a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság erősítése szempontjából kiemelt jelentőségűnek tartja a Büntetőtörvénykönyv módosítására kedden benyújtott javaslatot. Szövetségünk szerint a szabad tájékoztatás és az egész újságíró szakma számára kedvező változtatás jelentős lépés lehet a cenzúra és a nyomásgyakorlás visszaszorításában, a szabad véleménynyilvánítás gyakorlásának elősegítésében.

Mint ismeretes, a javaslat alapján a jövőben nem lenne büntethető rágalmazás és becsületsértés miatt, aki a közügyek szabad megvitatásakor, sajtótermékben vagy médiaszolgáltatás útján követi el a cselekményt, feltéve, hogy az nem irányul a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására. Amint az az indoklásában szerepel, az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága is egybehangzó és következetes álláspontot képvisel azzal kapcsolatban, hogy a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás jogának gyakorlásakor keletkezett közlések miatt a felelősségre vonás lehetősége korlátozott.

Szövetségünk tapasztalata szerint kiemelt közéleti szereplők rendszeresen (vissza)élnek a büntetőjogi szankciók lehetőségével, így kívánnak nyomást gyakorolni a nekik nem tetsző médiumok munkatársaira, ami nem más, mint a nyílt cenzúra, a sajtószabadság lábbal tiprása.

A büntetések elrettentő hatása a közélet véleményformálásában résztvevőket is megfélemlíti, elriasztja, amely így éppen a demokratikus és plurális alapokra épülő közélet kibontakozását és értékét gyengíti el. A szólás-, és sajtószabadság gyakorlásának kriminalizálása és büntetőjogi szankcióval sújtása ugyanis egy olyan visszatartó hatás kiváltására alkalmas, amely öncenzúrára kényszerítheti a szabadságjoggal élni kívánókat.

Meggyőződésünk, hogy itt az ideje az újságírói szakma dekriminalizálásának! A jogszabályok értelmében a közszereplőknek magasabb tűrési kötelezettségük van, a polgári jog pedig kellő védelmet nyújt az esetleges igaztalanságok szankcionálására. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség mindig is kiállt és ezután is kiáll a véleményükért megfenyegetett és meghurcolt kollégáink mellett. Bízunk benne, hogy a mostani törvénymódosítással hatékonyabban elejét lehet majd venni, hogy egyes közszereplők félelemkeltéssel és nyomásgyakorlással próbálják meg elhallgattatni a nekik nem tetsző hangokat.

MNM © 2018 MINDEN JOG FENNTARTVA