Tagsági formáink

Tag

Az egyesület (rendes) Tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a médiában kiemelkedő szakmai tevékenységet folytat, és

– nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),

– elfogadja az egyesület célját (céljait),

– az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,

– és akinek/amelynek tagként való felvételét az egyesület két rendes tagja együttesen ajánlotta.

Pártoló tag

Pártoló tag lehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a tagdíj általános mértékét meghaladó vagyoni hozzájárulással támogatja az egyesületet,

 • nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),
 • elfogadja az egyesület célját (céljait), az alapszabályban a pártoló tagságra vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,
 • és amelynek pártoló tagként való felvételét, illetve amely (rendes) tagsági jogviszonyának pártoló tagsági jogviszonnyá történő átminősítését az egyesület két rendes tagja együttesen ajánlotta.

Tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes személy, aki a médiában kiemelkedő szakmai tevékenységet folytat, tagdíjfizetési kötelezettség az egyesülettel szemben nem terheli, de az egyesület működését szakmai tevékenységével aktívan támogatni kívánja, valamint

 • nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),
 • elfogadja az egyesület célját (céljait),
 • az alapszabályban a tiszteletbeli tagságra vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,
 • és akinek tiszteletbeli tagként való felvételét, illetve aki (rendes) tagsági jogviszonyának tiszteletbeli tagsági jogviszonnyá történő átminősítését az egyesület két rendes tagja együttesen ajánlotta.

Örökös tag

Örökös tag lehet minden olyan 70. életévét betöltött természetes személy, aki a hazai vagy a határon túli magyar nyelvű sajtó- és médiában kiemelkedő szakmai elismertséggel rendelkezik, tagdíjfizetési kötelezettség az egyesülettel szemben nem terheli, de az egyesület működését szakmai tevékenységével támogatni kívánja, valamint

 • nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),
 • elfogadja az egyesület célját (céljait),
 • az alapszabályban az örökös tagságra vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,
 • és akinek örökös tagként való felvételét, illetve aki (rendes) tagsági jogviszonyának örökös tagsági jogviszonnyá történő átminősítését az egyesület két rendes tagja együttesen ajánlotta.

MNM © 2018 MINDEN JOG FENNTARTVA