Küldetésünk

A polgári értékrend és a nemzeti érdek iránt elkötelezett médiaszakemberek szakmán belüli közösségi tevékenységének és érdekképviseletének megszervezése – beleértve ebbe az önművelés, a továbbképzés minden lehetséges formáját. A szövetség célja a tagság – és általában a médiaszakma – érdekeinek képviselete, s a tagság számára bizonyos kedvezményes szolgáltatási lehetőségek felkínálása. A szövetség missziója a saját értékrendjének képviselete olyan módon is, hogy reagál a körülötte létező politikai s társadalmi kérdésekre – kifejezve ezzel a tagság közéleti elvárásait.

MNM © 2018 MINDEN JOG FENNTARTVA