Tiltakozás Fekete-Győr András szavai ellen

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleménye

A MNMSZ kötelességének érzi, hogy megszólaljon az egész médiaszakmát fenyegető kirohanás ellen, amelynek március 15-e előtti közreadását tudatos ünneprontásnak tekinti.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség rendkívül aggasztónak ítéli a Fekete-Győr András Facebook-oldalára feltöltött videóban elhangzott fenyegetést, mely szerint az ellenzéki politikus eltiltaná a foglalkozásuk gyakorlásától azokat az újságírókat, akiket ő propagandistának ítél.

Meglátásunk szerint az elhangzott fenyegetést csak még súlyosabbá teszi, hogy annak megfogalmazója nem egyszerűen egy ellenzéki párt, a Momentum elnöke, hanem pártjának miniszterelnök-jelöltje is, aki ráadásul nem először ragadtatja magát a sajtó ellen erőszakot ígérő fellépésre. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy Fekete-Győr Andrásnak az Origo szerkesztőségében 2017-ben tett kéretlen, az újságírók zaklatására is kiterjedő látogatása sajnos már megfelelő előképe annak, amit most kilátásba helyezett.

A szakmánk nevében így most elvárjuk Fekete-Győr Andrástól: nevezze meg, mely pártokhoz tartozó, mely politikustársaival folytatott diskurzusa során keveredett vitába erről az általa radikálisnak nevezett megoldási javaslatáról.

Mint fogalmazott, ő ezzel a nézetével radikálisabb volt, mint a többség. Szeretnénk tudni, hogy milyen pártpolitikai közegben alakult ki az általa képviselt radikális kisebbségnek és a többségnek a véleménykülönbsége. A szakmánkat ért fenyegetés hallatán szeretnénk pontosan azonosítani a lehetséges veszélyforrást: ezért tudnunk kell, hogy ez a radikális kisebbség a Momentumon belül vagy a teljes baloldali összefogáson belül értendő-e.

Felszólítjuk Fekete-Győr Andrást, nevezze meg: kik tartoznak a többséghez, s kik tartoznak a radikális kisebbséghez ebben a kérdésben. Felszólítjuk Fekete-Győr Andrást arra, hogy tárja a nyilvánosság elé: folyik-e az újságírók listázása, propagandistának nyilvánítása a pártjában és a pártja részvételével formálódó ellenzéki összefogás politikai programjának megalkotásában.

Erre a fenyegetésre reagálva egyszersmind határozottan elutasítjuk a propagandista szó használatát is kollégáinkra nézve. Véleményünk szerint ugyanis addig nem lesz béke az újságírótársadalomban, amíg a szuverén módon vállalt nézetek képviseletét engedjük propagandamunkának nevezni, a markáns véleményükkel kiálló kollégáinkat pedig a politikusok által meghurcoltatni, egzisztenciálisan is fenyegetni.

Súlyosan sértő az a megközelítés a szakmánkra nézve, amely mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy bárki bármit képviseljen, az ne a saját véleményének a kifejezése legyen, hanem propagandamunka folytatásának minősüljön.

Az a fenyegetés pedig az egész szakmánkra nézve veszélyes precedenst teremt, hogy bárkit akadályozni kíván az újságírói hivatása gyakorlásában egy ellenzéki párt miniszterelnökjelöltje.

Felhívunk mindenkit a médiaszakmában és a médiaszakmán kívül is arra, hogy emelje fel a szavát ez ellen a megengedhetetlen megszólalás ellen.

Felhívunk továbbá mindenkit a Fekete-Győr András által ebben a kérdésben többségi álláspontot képviselőknek nevezettek közül – legyenek azok akár a Momentum, akár a baloldali összefogás politikusai –, hogy hallassák a hangjukat, szólaljanak fel a nyilvánosság előtt is a Fekete-Győr András által képviselt radikális nézetek ellen.

Erre már csak azért is nagy szükség van mielőbb, mert épp holnap, március 15. nemzeti ünnepén, immár hagyományosan a sajtószabadságot is ünnepeljük.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség álláspontja szerint éppen az ünnep közelgése miatt nem tűr halasztást ez a tisztázó megszólalás.

MNM © 2018 MINDEN JOG FENNTARTVA
Gunnar Vrang, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felajánlja segítségét az Európa Tan...