A hálózat csapdájában – elemeznek és vádolnak a zsoldosok

Mintegy varázsütésre órák alatt futott végig a baloldali-liberális médiarendszeren egy, a legnagyobb szlovákiai magyar – s nem mellesleg: konzervatív – sajtóorgánumokat oroszbarát propagandával vádoló „elemzés”. Egy eddig jobbára ismeretlen magyar nyelvű szlovákiai orgánum rögtönítélő bírósága megállapította, hogy a Ma7, Felvidék.ma, valamint a Körkép.sk „intenzíven terjeszti az oroszbarát álláspontokat”. Ez az orgánum, a Napunk magát egy szlovák cég, a Denník N magyar projektjének titulálja. Álláspontunk szerint ez az ügy világosan megmutatja a különbséget a között, hogy milyen az, amikor valakinek a magyarság csak egy “projekt”, s milyen az, amikor valakinek a magyarsága egy életre szóló elkötelezettség az össznemzeti ügyek képviselete mellett.

A Napunk számára e miatt a különbség miatt nem lehetett tehát evidens, hogy a felsorolt lapok feltehetően nem azért szemlélik fenntartásokkal a nyugati háborús propagandát, mert oroszpártiak, hanem esetleg azért, mert patrióta értékrendjük miatt ugyanúgy nem tudják az ukrajnai helyzetet a kárpátaljai magyarság sorsáért érzett aggodalom nélkül szemlélni, ahogy az Orbán-kormány sem teszi ezt.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség mindig is határozottan elítélte, amikor egyesek a puszta véleményük miatt illetnek súlyos vádakkal kollégákat, az általuk képviselt műhely hitelességét megkérdőjelezve. A megbélyegzés helyett szakmánk alapelvének tartjuk a tisztességes vitákat és a másik fél jogát álláspontja megvédésére. Különösen visszataszító, hogy éppen azok vitatják el a szuverén gondolkodás jogát kollégáiktól, akik nyilvánvalóan idegen érdekek zsoldjában állnak.

Szövetségünk szerint mindenkinek fel kellene végre ismerni, hogy az újságírás feladata a tények bemutatása, még akkor is, ha azzal árnyal egy bizonyos, sokak szerint egyértelműnek tartott problémát. A béke iránti vágy – s ezzel együtt a kárpátaljai magyarság megmaradása iránti elkötelezettség – minden magyarul érző és gondolkodó újságíró feladata kell, hogy legyen, s ennek a szempontnak a képviselete miatt elítélni, megbélyegezni senkit sem lehet. A baloldali médiamunkásoknak pedig tudomásul kellene végre venniük azt is, hogy tájékoztatni nemcsak zsoldért és parancsra, hanem szívből, a magyarság sorsáért érezve is lehet. Sőt: csak így lehet. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség ezért határozottan kiáll a véleményükért megbélyegzett felvidéki magyar kollégáink mellett, s szerkesztőségeik – a Ma7.sk, Felvidék.ma, valamint a Körkép.sk – mellett is, amelyek munkáját éppen hogy példaértékűnek tekinti, s egyben a felvidéki magyar megmaradás kiváló szellemi őrhelyeiként tiszteli.

MNM © 2018 MINDEN JOG FENNTARTVA
Gerd Altmann képe a Pixabay -en. Mohamed Hassan képe a Pixabay -en. A stílus maga az ember – Az MNMSZ elítéli Arató András irományát