Együttműködés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Magyar Nemzeti Médiszövetség között

A közérdekű tudományos és szakmai kutatások eredményességének és hatékonyságának növelése, valamint a szakmai és tudományszervezői munka összehangolása érdekében együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Médiszövetség és a Magyar Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az erről szóló dokumentumot Koltay András, az NMHH és Toót-Holló Tamás, az MNMSZ elnöke írta alá.

A megállapodás értelmében a médiahatóság és az érdekképviseleti szervezet elsősorban kutatások szervezésében, tanulmányok elkészítésében, valamint szakmai konferenciák szervezésében dolgozik együtt a jövőben. A most létrehozott együttműködési fórum keretében összehangolják a tevékenységi köreik egymást átfedő részeiből fakadó szinergiákat és folyamatosan fejlesztik az együttműködési lehetőségeket.

A médiahatóság és a szövetség infokommunikációs területein kifejtett közérdekű tevékenységei számos ponton átfedésben vannak egymással, illetve kiegészítik egymást. Az MNMSZ küldetése a polgári értékrend és a nemzeti érdek iránt elkötelezett médiaszakemberek szakmán belüli közösségi tevékenységének és érdekképviseletének megszervezése – beleértve ebbe az önművelés, a továbbképzés minden lehetséges formáját. A szövetség célja a tagság – és általában a médiaszakma – érdekeinek képviselete, s a tagság számára bizonyos kedvezményes szolgáltatási lehetőségek felkínálása. Az MNMSZ missziója a saját értékrendjének képviselete olyan módon is, hogy reagál a körülötte létező politikai s társadalmi kérdésekre – kifejezve ezzel a tagság közéleti elvárásait. A médiaszövetség alapszabályában rögzített tervei között szerepel, hogy céljainak elérése érdekében nevelési, oktatási képességfejlesztő és ismeretterjesztő tevékenységet folytasson.

Az NMHH egyik fő feladata a hírközlés, a média és a mozgóképszakma területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése, a hírközlési, a média- és a filmjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok, a hírközlési és a médiajoggal, a mozgóképszakma tudományával, médiatudománnyal, a hírközléssel kapcsolatos tudományokkal, illetve a fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó tudományos és oktatási programok támogatása, a szakemberek képzése, valamint a hírközlési és médiapolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos tájékozottság növelése.

MNM © 2018 MINDEN JOG FENNTARTVA