Az újságírói munkának a segítségnyújtásról kell szólnia

A baloldali hírportálok 2021. március 31-én petícióban fordultak a kormányhoz és az operatív törzshöz, hogy tegye lehetővé számukra riportok készítését a kórházak Covid-osztályain. Az aláíró baloldali médiumok, például a 24.hu, a 444.hu, a Telex.hu, a HVG, az RTL Klub és mások szerint a „szabad tájékoztatáshoz” elengedhetetlen, hogy stábok jussanak be a fertőző osztályokra. Érdekesség, hogy az aláírók között volt olyan portál is, amely tematikájából adódóan szinte egyáltalán nem foglalkozik a járvány egészségügyi vetületeivel, például a Média1 médiaipari szakportál.

Meglepetéssel észleltük, hogy a petíció támogatóinak körében feltűnő módon csakis a baloldali és liberális médiaműhelyek álltak össze egymással akarategységben.

Tudomásunk szerint a petíciójuk ügyében más szellemiséget valló szerkesztőséget nem is kerestek meg.

Ez a lista ilyen módon kissé szerencsétlen benyomást kelt: úgy fest, mintha a Covid okozta vészhelyzetben csakis ezek a szerkesztőségek lennének az igazság bemutatásának pártján, s csakis ők keresnének ebben a helyzetben egy általuk megfelelőnek ítélt megoldást a tájékoztatási lehetőségeik kiszélesítésére.

A mi véleményünk általánosságban az, hogy ez a látszat szerencsétlen látszat: ebben a veszélyhelyzetben ugyanis minden médiának egyetlen, közös érdeke – és ilyen módon egyetlen, közös célja van –, a betegség visszaszorítása, az oltakozás felgyorsítása, a minél nagyobb védettség kialakítása össztársadalmi szinten. Aki ilyen helyzetben úgy tesz, mintha részérdekek képviseletére vállalkozna, egységet bont. Ez azért vitatható magatartás, mert egyebekben a magyar szeriőz média igenis ki tudott alakítani egy egységes, világnézeti hovatartozástól független álláspontot, amelyet szinte minden szerkesztőség egyforma igényességgel, szakmai felelősséggel képvisel: nevezetesen az oltások hasznossága melletti kiállást. Számunkra ez az egység a példaértékű, s ennek a közös munkának a felelősségére hívnánk fel a leginkább a figyelmet.

A társadalom tűrőképességét, kitartását, mentális állapotát súlyosan fenyegető kérdésekben az újságírói munkának legelsősorban a segítségnyújtásról kell szólnia.

A segítségnyújtás része lehet természetesen az egészséges veszélyérzet kialakítása is, de ezt az emberek kiszolgáltatottságát bemutató képek helyett rengeteg beszédes adattal, nemzetközi összehasonlítással gondoljuk a leginkább jól elérhető célnak.

A kórházakban folyó hősies munka – s ennek a munkának a hőseiként tisztelt orvosok és ápolók – bemutatása szerintünk is elengedhetetlen, de erre a kiélezett helyzeteket produkáló, fokozott koncentrációt követelő kórházi szituációkban megítélésünk szerint nincs, nem is lehet mód. Zavaró hatásokat kelteni, az életmentő munka körülményeit a média jelenléte által feleslegesen generált stresszel megnehezíteni pedig kimondottan felelőtlen újságírói magatartás. Itt és most nem az öncélúan attraktív terepmunka, hanem a felelősségteljes információközlés a szakmánk elsődleges feladata.

Nincs kiszolgáltatottabb ember annál, aki valóságosan, vagy akár csak potenciálisan is életveszélynek van kitéve. Kiszolgáltatott emberek sorsát pedig nem szabad ártalmas vagy kockázatos médiaérdeklődésnek kitenni. A mi felfogásunk szerint a kiszolgáltatott helyzetükből már kikerült, gyógyulófélben lévő betegek szabad akaratukból történő megszólaltatása a helyes és etikus út. Ha így járunk el, akkor nem a reménytelenség látszatát, hanem a remény érzését keltjük.

Ami abban az esetben, ha valóban van remény – márpedig a magyar kormány sikeres oltási stratégiájának köszönhetően igenis van remény –, a normális élet újraindítása felé mutató kezdeményezés is egyben.

Valóban megfontolandó, hogy egy médiaműhely vezetése eljárhat-e olyan módon, hogy egy általa megrendelt riporttal veszélyeztesse saját munkatársainak egészségét. Ez indokolt felvetés.

A magunk részéről a felelősségteljes és biztonságos újságírói munka pártján vagyunk, s ennek pártfogolását javasoljuk minden szerkesztőségnek.

MNM © 2018 MINDEN JOG FENNTARTVA
Gunnar Vrang, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0, Link Nyílt levél Carsten Schmidtnek, a Hertha BSC vezérigazgatójának